Praktik

På Uddannelsescenter UiU er praktik en vigtig del af uddannelsen. Vi arbejder hen imod, at eleverne bliver afklarede i forhold til, hvad deres fremtidige dagbeskæftigelse skal være, når uddannelsen på UiU er gennemført. De fleste af UiUs unge vil efter endt uddannelse på UiU blive visiteret til dagtilbud efter Servicelovens § 103 (beskyttet beskæftigelse) eller Servicelovens § 104 (aktivitets- og samværstilbud).

På Uddannelsescenter UiU er de unge traditionelt i praktik i to perioder. En  praktikperiode på anden årgang og én på tredje årgang.

Praktik kan forløbe på mange måder:

 • Alene i praktik i alle fire uger på en ekstern arbejdsplads.
 • Praktik sammen med en medarbejder fra UiU  i et kortere forløb på en ekstern arbejdsplads.
 • Praktikbesøg med medarbejdere og evt. andre elever, hvor der arbejdes på, eller besøges, eksterne arbejdspladser.
 • Praktikforløb etableret på UiU (praktikpladser i cafékøkkenet, hos pedellerne, på kontoret osv.).
 • Praktikværksteder etableret på UiU (øveværksteder, hvor der trænes i færdigheder, som kan være relevante).
 • Udskolingspraktik - i juni måned, når den unge har fået tilbud om et kommende dagtilbud, tager kontaktlæreren og den unge nogle dage sammen i praktik. En praktikform, som retter sig mod de af vores unge, hvor de ansatte er bærere af den enkelte unges kompetencer.


Formål med praktik
Det overordnede formål med praktikforløbene er, at den unge:

 • Opnår konkrete erfaringer med flere forskellige arbejdspladser, der senere kan danne erfaringsgrundlag for ønsker i forhold til fremtidig dagbeskæftigelse.
 • Får konkrete erfaringer med at arbejde og samarbejde.
 • Tilegner sig erfaringer med de normer og spilleregler, der er på en arbejdsplads.
 • Får viden om, og færdigheder i, forskellige arbejdsfunktioner.
 • Udvikler personlige kompetencer.

TILMELD NYHEDSBREV

Jytte Salbæk - Praktik Koordinator

Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker i forhold til praktik så kontakt mig jyttesalbaek@hotmail.com. Eller ring på: 32578843/23328743 

LÆS MERE

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE