STU, Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Uddannelsescenter UiU tilbyder den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i dagligt tale kaldet STU. I forlængelse af STU-uddannelsen er der tilknyttet en ungdomsklub for en særlig gruppe unge fra STU-delen. Det er unge med multiple funktionsnedsættelser og unge på et tidligt udviklingstrin.

UiU stræber efter at være et af landet bedste STU tilbud for unge med udviklingshæmning og unge, der er sent udviklede.

Hvor kommer de unge fra:
De unge kommer primært fra København Kommunes 4 store børnespecialskoler; Strandparksskolen, Fensmarksskolen, Skolen i Ryparken og Øresundsskolen. UiU tilbyder desuden uddannelse til unge fra Engsskolen, Frejaskolen og Frederiksgaardskolen samt fra andre af kommunens specialtilbud. UiU har desuden unge fra Skolen ved Nordens Plads, Frederiksberg Kommune og unge fra andre kommuner i omegnen, der ønsker at benytte UiU.
Københavns Kommune sælger pladser til andre kommuner.

Aktiviteterne:
STU-tilbuddet på UiU er et tilbud op til 3 år. Uddannelsen foregår på skoledage i tidsrummet 8.30-13.50. Klubben åbner kl. 13.40 og lukker kl. 17. På dage uden undervisning, har klubben åben fra kl. 8.30-17.00.

Læs mere om de daglige aktiviteter under de enkelte målgrupper.

Uddannelsen helt generelt:
UiU arbejder ud fra 2 hovedpointer:

  1. Alle unge skal have mulighed for at træffe egne valg
  2. Alle unge skal opleve livsduelighed

Unge vil derfor igennem relevante valgmuligheder lære sig selv at kende og dermed få større handlefrihed. Gennem positive oplevelser vil de unge få styrket deres selvbevidshed. Ved at turde fremkomme med egne ønsker, vil de unge opleve mod og mulighed for at prøve nye veje. Mange års viden og erfaring viser, at eleverne bedst lærer det der er svært, når udgangspunktet er det, man er god til. Erfaringer viser også, at de unge ofte lærer bedst ved "at gøre" . Erfaringer opbygges gennem praktiske, fysiske og sansemotoriske opgaver.

TILMELD NYHEDSBREV

UU København -STU

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE