10. klasse

Uddannelsescenter UiU tilbyder 10. klassesforløb efter Folkeskolelovens § 9 stk. 4 og § 33 stk. 4-7, der giver mulighed for, at unge kan deltage i særlige tilrettelagte forløb - enten som 10. klassesforløb, eller når særlige grunde taler for, at det er til den unges bedste med et skoleskift til et ungemiljø. Det særlig tilrettelagte forløb gælder alle unge, der tidligere har været tilknyttet en af Københavns Kommunes specialfolkeskoler. Vi modtager også unge fra andre kommuner. Uddannelsescenter UiU's 10. klasse er overgangen til den 3-årige ungdomsuddannelse.

Forløbet tager udgangspunkt i udvikling af personlige, faglige, sociale og praktiske individuelle mål i forhold til de unges forudsætninger og behov.

Uddannelsesparat
For nogle unge giver den praktiske faglige og sociale læring en oplevelse af større sammenhæng mellem interesser, evner og motivation. Samtidig kan et 10. klassesforløb i UiU's ungemiljø styrke den unge til at blive mere uddannelsesparat ift. den kommende 3-årige ungdomsuddannelse.

Unge, der tilbydes 10. klasse på UiU, vil altid være unge, der efterfølgende bliver indstillet til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse - STU).

Et samlet forløb
STU uddannelsen kan således efterfølgende tages på UiU. Man kan således som ung samlet få op til et 4 årigt tilbud på UiU - først med 10. klasse og dernæst den 3-årige STU-uddannelse.

Den unge vil blive fulgt af UU-vejledningen, således at den UU-vejleder, der tidligere har fulgt den unges udvikling på en af børnespecialskolerne, følger den unge i 10. klassesforløbet på UiU og videre i STU'en.

Vejledningen har således mulighed for fortsat at følge den unges udvikling i forhold til de ønskede mål. I samarbejde med den unge, forældre og UiU udarbejder vejlederen indstillingen til den kommende STU.

Ungemiljø
På UiU kan vi tilbyde et egentligt ungemiljø med et ungefokus. Den unge bliver en del af et miljø, hvor man har mulighed for at være ung på lige vilkår med andre unge. Her mødes de af fællesskaber, som de kan spejle sig i og profitere af. De mødes med en mulighed for at lære at træffe deres egne valg ud fra de ønsker og behov, de har.

De skal på 10. klasses tilbudet ikke mødes af "fag" i folkeskolelovens forstand, men af aktiviteter, der inkluderer en faglig, personlig og social progression. Aktiviteter, som målretter sig mod de unges fremtidige liv, hvor livsduelighed, selvværd og selvstændighed er omdrejningspunkter, og som er individuelt tilpasset den unge. Aktiviteter som cafedrift, arbejdsafklaring, krop og bevægelse, musik og teater, kommunikation, fitness, sansestimulation og træning, læsecafe, design o.a.

Det er vigtigt for en del af de unge at mødes i fællesskaber med fester, bands, fredagscafe, turneringer og tværgående aktiviteter. For andre unge er det vigtigt at mødes i et fællesskab med stor proessionel ekspertise inden for lige netop deres ønsker og behov.

TILMELD NYHEDSBREV

Folkeskoleloven

Følg linket til Folkeskoleloven.  

LÆS MERE

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE