Uddannelser

Uddannelsen på UiU er skræddersyet til den enkelte unges behov. Vi formulerer individuel uddannelsesplan for hver enkelt ung, og de daglige aktiviteter varetages af særligt uddannede lærere, som støttes op af specialister, f.eks. psykologer og talepædagoger.

Uddannelserne på UiU varetages af skolens lærere, der ud fra deres viden og erfaring er tilknyttet et eller flere af Uddannelsescenter UiUs ni huse.

Særligt uddannede og erfarne lærere
Lærerne er alle seminarieuddannede og har efterfølgende erhvervet sig relevant specialviden gennem kurser, videreuddannelse og ikke mindst gennem praktisk lærergerning. Størsteparten af lærerne har været ansat på UiU i mange år og har derfor oparbejdet spidskompetencer i forhold til de unges problematikker.

Hvert hus på UiU har tilknyttet en eller to pædagogiske medhjælpere, der indgår i de daglige uddannelsesaktiviteter efter lærernes anvisninger og under deres ansvar.

Specialister
Derudover supporteres uddannelserne af en række specialister, der på forskellig vis inddrages i arbejdet omkring den enkelte unge på UiU. Disse specialister omfatter psykolog, fysioterapeut, talepædagog, modersmålslærere, kurator og jobkonsulent.

STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Uddannelsescenter UiU tilbyder STU til unge med forskellige former for udviklingshæmning. 

LÆS MERE

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE