Om uddannelsescenter UiU

gruppebillede.JPG

Uddannelsescenter UiU tilbyder ungdomsuddannelse, klub, botræning og jobformidling til unge i og uden for København, der lever med udviklingshæmning.

Uddannelsescenter UiU drives efter lov 564 om STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Vores kerneydelse og vores mission er at bringe unge med særlige behov videre i livet - fra ungeliv til voksentilværelse.

Vores unge skal være mellem 16 og 25 år, når de påbegynder ungdomsuddannelsen, samt tilhøre en af disse kategorier:

  1. Autisme spektrum forstyrrelse
  2. Tidligt udviklingstrin
  3. Multiple funktionsnedsættelser
  4. Moderat udviklingshæmning
  5. Generelle indlæringsvanskeligheder og sent udviklede

Vi er omkring 50 medarbejdere, primært særligt uddannede lærere, og har omkring 90 unge indskrevet på STU.

Vil du høre UiU Sangen?

 

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE