blandet 265.jpg

Klub

Klubben på UiU er fritidstilbuddet til unge på et tidligt udviklingstrin og unge med multiple funktionsnedsættelser eller autisme. Det er unge, der har brug for meget hjælp, støtte og struktur, og hvor det giver mening, at de unge ikke skal opleve et stort skift efter endt skoledag.

Klubben har 14 ansatte og en pædagogisk leder. Klubben har primært uddannet personale ansat. Uddannelsescenter UIUs forstander er Klubbens overordnede leder.

God normering
Klubben har en god medarbejdernormering, hvilket betyder, at der både er plads til, at de unge arbejder individuelt og i små grupper sammen med medarbejderne.

Åbningstider
Klubben har åbent alle dage på nær weekender og helligdage. På skoledage er åbningstiden 13.50 - 17.00, og på skolefridage er den 8.30 - 17.00.

Forældre/bosteder og de unge kan vælge hjemkørsel kl. 16 og kl. 17.
Klubben har udvidet aftenåbent ca. 10 gange om året til kl. 20.

Lokaler
Klubben har selvstændige rum på UiU, men deler også lokaler med STU-delen. Vi har lokalefælleskab for at kunne give de bedste vilkår for de unge.
Det vil sige, at vi har god plads og gode faciliteter til at udfolde og koncentrere os i.

Grupper
De unge er så vidt muligt opdelt i grupper, som de kender det fra STU-tiden. Dette gøres for at sikre kontinuitet og sammenhæng i de unges hverdag. Der tages dog hensyn til, hvis noget andet giver mere mening i fritiden.

Hver ung har en primær kontaktperson og en sekundær kontaktperson.

Pædagogik
I Klubben arbejder man, ligesom i uddannelsesdelen, med den ro-givende tilgang - low arousal. Det betyder i store træk, at udgangspunktet er, de unge mennesker gør det bedste, de kan, ud fra de forudsætninger, de har, og de krav og rammer, personalet stiller.

Medarbejderne arbejder med, hvordan de med deres adfærd kan nedtrappe en mulig stresssituation samt skabe overskuelighed og forudsigelighed for de unge.

Struktur og visuel støtte
Der arbejdes meget med struktur i Klubben og ofte også gennem visuel støtte.
Grupperne har hver deres ugeskema over faste aktiviteter, som tager hensyn til de unges individuelle handleplaner og interesser. På trods af denne plan for ugen, tages der altid hensyn til, hvilken dagsform den unge kommer med på dagen.

Tilsynsrapport
Se klubbens tilsynsrapport (marts 2019)

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE