Videre til ungdomsuddannelse

Uddannelsescenter UiU har gennem mere end 30 år bragt omkring 1500 unge med forskellige former for udviklingshæmning gennem en ungdomsuddannelse. Nøgleordene har været og er fortsat nærvær, faglighed og fokus på den enkelte unges potentiale og behov.

Uddannelsescenter UiU har i mere end 30 år tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede med særlige behov.
I 2007 vedtog Folketinget en lov, der sikrer alle unge ret til en ungdomsuddannelse, og siden 2007 har UiU's opgave været tilknyttet denne lovgivning (STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Veluddannede lærere
Vores 30 lærere og det øvrige personale er godt uddannede, og størstedelen af UiU's medarbejdere har ud over deres uddannelse særlige kompetencer målrettet gruppen af unge.

Efter afsluttet grundskole er unge med udviklingshæmning i en sårbar position. Alle vores unge kommer fra grundskoler i specialområdet, og det er nu vores opgave at støtte dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Individuel undervisningsplan
Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte unge og formulerer en individuel undervisningsplan, som løbende justeres og tilrettes undervejs. Vi er meget ambitiøse på den unges vegne, men vi tror også på, at vi i samarbejde med forældrene og vejlederne skal være meget realistiske, når vi planlægger uddannelsen for den unge.

Udvikling og progression
Vi ved, og al forskning siger, at alle mennesker har et potentiale, der kan udforskes, udvikles og vokse. Med det afsæt gennemfører vi en uddannelse med faglige, fysiske, kreative, personlige og sociale aktiviteter, der på forskellig vis skaber progression for den enkelte unge.

TILMELD NYHEDSBREV

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE