Videre til nye venskaber

Venner i kørestol

Mennesker med udviklingshæmning føler sig ofte udfordret i forhold til venskaber og andet socialt liv. På Uddannelsescenter UiU vægter vi de unges venskaber meget højt. Vi tilrettelægger STU-uddannelsen for hver enkelt ung sådan, at også evnen til relationsdannelse udvikles. Derudover støtter UiUs fysiske rammer med Cafeen som omdrejningspunkt godt op om et velfungerende socialt liv.

Et godt og meningsfyldt liv består først og fremmest af gode, sociale relationer. Derfor er vi på Uddannelsescenter UiU meget fokuserede på, at vores unge har gode, indbyrdes relationer.

Venskaber er vigtige
Netop relationsdannelse er en udfordring for mange mennesker, der lever med udviklingshæmning. Så meget desto mere har vi venskaber meget højt på dagsordnen i hverdagen på UiU.

Vi arbejder med de unges sociale kompetencer og støtter dem i relationsdannelsen på flere måder. STU'en er planlagt således, at de unge ikke bare bliver fagligt udfordret. De får også mulighed for at lære nyt sammen med kammeraterne på UiU; i små grupper, parvis, på ture, i kreative sammenhænge med teater, musik, idræt osv.

Cafeen på UiU
De sociale kompetencer og relationsdannelsen har også gode kår i de unges pauser på UiU, hvor der altid opstår et hyggeligt mylder af unge i Cafeen.

Cafeen er UiUs hjerte. Det store lyse rum, cafebaren og terrassen uden for er et af stederne, hvor de unge mødes på tværs af problemstillinger og får glæde af hinandens samvær.

TILMELD NYHEDSBREV

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE