Videre til bolig

Botilbud til unge med funktionsnedsættelse

Når man som ung skal flytte hjemmefra og har behov for omsorg og pædagogisk støtte, er der mulighed for at søge om botilbud i Københavns Kommune.

Der er forskellige former for botilbud, afhængig af om der er brug for døgndækning, eller om man kan bo mere selvstændigt.

Botilbud med døgndækning

Der er forskellige botilbud rundt i kommunen opdelt efter funktionsnedsættelsen.

Botilbud uden døgndækning

Der er tre typer af boliger:

  • Bofællesskaber
  • Opgangsbofællesskaber
  • Solistboliger

Henvendelse og ansøgning:

Handicapcenter København
Thoravej 29
2400  København NV
Tlf.: 33 17 88 00
E-mail: hck@sof.kk.dk

TILMELD NYHEDSBREV

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE