Videre til beskæftigelse

Efter mere end 30 år i feltet har vi erfaring for, at unge som kvalificeres til beskæftigelse får et bedre voksenliv. Det betyder ikke, at alle unge efter uddannelse på UiU får job på en arbejdsplads, men at vi meget målrettet sikrer, at den unges potentiale udnyttes og udfordres bedst muligt.

De fleste unge på Uddannelsescenter UiU vil i løbet af deres ungdomsuddannelse blive udfordret med erhvervspraktik, beskyttet beskæftigelse, jobtræning og interne praktikforløb.

Et godt voksenliv
Under uddannelsen på UiU lægger vi stor vægt på at bane vejen for så meningsfuld beskæftigelse som mulig for hver enkelt ung:

  • Vores praktikvejledere støtter de unge, mens de er på UiU til at komme i praktikforløb på arbejdspladser.
  • Vores lærere og det øvrige personale gennemfører kursusforløb i Cafeens storkøkken.
  • Den Særlige Jobformidling på UiU hjælper de unge mod beskæftigelse, når deres ungdomsuddannelse er ved at være gennemført.

Ambitiøse og realistiske
Det er ikke alle unge på Uddannelsescenter UiU, der kan mestre praktik og beskæftigelse. Det er eksempelvis unge med multiple funktionsnedsættelser som skal udfordres på andre fronter. Vi er meget opmærksomme på ikke at formulere for ambitiøse eller urealistiske planer for vores unge - samtidig med at vi ønsker dem og går efter det bedste.

TILMELD NYHEDSBREV

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE