Din vej videre

Dreng finger oppe

Uddannelsescenter UiUs kerneydelse er at hjælpe unge med forskellige former for udviklingshæmning videre fra ungelivet til en voksentilværelse med høj livskvalitet og mest mulig meningsfuld aktivitet. Derfor tager vores virke afsæt i de tre ord Din Vej Videre.

Uddannelsescenter UiUs 30 lærere og det øvrige personale arbejder for at bringe unge med særlige behov videre i livet.

Den enkelte unge i centrum
Vi er ambitiøse, men også realistiske i forhold til de unges muligheder. Udgangspunktet er altid at sætte den enkelte unge i centrum. Hvad er hans eller hendes potentiale og udviklingsmuligheder?

Et helstøbt liv
Vi tilbyder de unge en helstøbt hverdag på Uddannelsescenter UiU, og målet er at give dem en lige så helstøbt hverdag efter endt ungdomsuddannelse. Med andre ord hjælper vi de unge til at komme godt videre i livet:

Videre fra grundskole til ungdomsuddannelse.

  • Videre mod nye venskaber og nyt fællesskab.
  • Videre fra uddannelse til beskæftigelse og/eller arbejdsliv.
  • Videre til egen bolig eller bofællesskab.
  • Videre i den personlige udvikling.
  • Videre fra ung til voksen.

Målgrupper
De unge på UiU skal være mellem 16 og 25 år, når de påbegynder ungdomsuddannelsen, samt tilhøre en af disse ungegrupper: Unge der er sent udviklet.

  1. Generelle indlæringsvanskeligheder.
  2. Unge med multiple funktionsnedsættelser.
  3. Unge med autisme eller lignende problematikker.
  4. Unge på tidligt udviklingstrin.

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE