Nyttig info vedr. Københavns Kommune og andre offentlige myndigheder

 • Jobcenter København, Skelbækgade 4-6, 1717 København V, tlf 8256 568
  Hvis der ikke er tilkendt førtidspension gennem Borgercenter Handicap, kan der ansøges om "Uddannelseshjælp" fra det fyldte 18 år her.
  OBS! Medbring Nem ID og husk at oplyse, at den unge er elev på STU samt om diagnose.

 • Bogercenter Handicap, Thoravej 29, 2400 København NV, tlf 3317 8800
  www.bch.kk.dk i afsnit fra "Ung til Voksen" oplyses, om mulighed for hjælp og støtte.
  Det anbefales at tage kontakt til Borgercenter Handicap:

  - Når den unge er 17½ år, for at undersøge mulighederne for at få påbegyndt en Førtidspensionssag.

  - Når der skal ansøges om visitation til botilbud.

  - Når der skal ansøges om dagtilbud efter afsluttet UiU.

  - Når der skal ansøges om andre handicapkompenserede ydelser som eksempelvis bleer, bil, ledsager.....mm.

  Fylder dit dit barn snart 18 år - så hold øje med Borgercenter Handicaps hjemmeside, www.bch.kk.dk, da der afholdes orienteringsmøde to gange årligt, om lovmæssige ændringer i forbindelse med, den unge fylder 18 år og overgår til voksenbestemmelserne i den sociale lovgivning. Tilmelding sker på også på www.bch.kk.dk

  Om dagtilbud i Københavns Kommune kan man læse mere på Borgercenter Handicaps hjemmeside under "Uddannelse og beskæftigelse"/"beskyttet Beskæftigelse"/"Dagtilbud".
  Man er velkommen til at tage kontakt til de enkelte dagtilbud for mulig aftale om besøg.
  For at få plads på et dagtilbud, skal Borgercenter Handicap kontaktes med henblik på visitation.

  Om Botilbud i Københavns Kommune kan man få oplysninger på www.bch.kk.dk under "handicap" og "Bolig".
  For at blive indstillet til et botilbud, skal Borgercenter Handicap kontaktes med henblik på visitation.
 • Ansøgning om Dansk Statsborgerskab
  Fra den 1. april 2016 er det obligatorisk, at bruge digital selvbetjening ved ansøgning om dansk statsborgerskab ( førstegangsansøgninger ) og ved anmodning om genoptagelse af en ansøgning om dansk statsborgerskab. En ansøgning skal derfor indgives til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning, som findes på ministeriets hjemmeside www.uibm.dk.
  Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, vil som udgangspunkt blive afvist af ministeriet. De nye regler indebærer også, at politiet ikke længere automatisk vil kunne foretage en indledende samtale med ansøgeren. Ministeriet kan dog i visse tilfælde anmode politiet om at afhøre en ansøger.

 • Der skal ansøges om opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen
  Hvis man ikke er fritaget for digital post, skal man søge digitalt via hjemmesiden www.nyidanmark.dk.
  Hvis man er fritaget for digital post er adressen Borgercervise, Ryesgade 53, 2100 København Ø, tlf.: 3536 6600

 • Vedr. Værgemål kan man kontakte Statsforvaltningen
  på tlf.: 7256 7000 for oplysninger eller hjemmesiden www.statsforvaltningen.dk.

OBS! Ovenstående oplysninger er gældende for borgere bosiddende i Københavns Kommune.

Ved tvivlsspørgsmål eller yderligere behov for råd og vejledning kan "Den særlige Jobformidling" på Uddannelsescenter UiU kontaktes.

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE