Lidt nyt fra Den Særlige Jobformidling:

Den Særlige Jobformidling har nu 35 personer tilknyttet, der alle er ansat i "Skånejob" (job med løntilskud til Førtidspensionister).

For at give et indblik i hvordan vi samarbejder med de unge og arbejdsmarkedet, har vi skrevet om 3 unge der er ansat på det ordinære arbejdsmarked på særlige vilkår.

De er alle tre tilkendt en førtidspension og har haft et ønske om at få et "rigtigt" arbejde.

Den Særlige Jobformidling har haft tæt kontakt med alle 3 gennem deres STU-forløb og har efterfølgende hjulpet med deres ansættelser.

 

Historien om A:

Forleden kontaktede jeg Fakta, hvor A arbejder. Han har tidligere været elev på UiU.

Siden han afsluttede UiU, har han været ansat i "Skånejob", og lige nu er han i Fakta.

Jeg sendte en mail til A's chef, fordi det var tid til et opfølgningsbesøg. Det viste sig, at der et par uger tidligere var kommet ny chef. Det havde både A og den tidligere chef glemt at oplyse mig om, så jeg var glad for, at jeg selv havde taget kontakt. En gang i mellem kan det nemlig godt give lidt problemer, når der kommer en ny chef.

I mailen jeg havde sendt, havde jeg også skrevet, at jeg gik ud fra, at der ikke var nogen problemer, når jeg ikke havde hørt fra hverken Fakta eller A, og dertil svarede den nye chef:

Hej Johanne

Den tidligere chef er desværre ikke ansat i butikken længere, så du må nøjes med mig. Jeg synes, at det kører meget godt med A. Han er meget pålidelig og pligtopfyldende, gør hvad man beder ham om og er god til at løse kendte opgaver selvstændigt.

Du må gerne kigge fordi, hvis du har mulighed for det. Bare lige så vi kan sætte ansigt på hinanden, for jeg vidste faktisk ikke, at der var nogen specielt knyttet til A. Men det haster ikke, for A. gør det som sagt rigtig godt.

Med venlig hilsen

Butikschefen i Fakta

Historien om B:

Den Særlige Jobformidling samarbejder med CSV's STU i Københavns Kommune. I foråret blev jeg kontaktet af B og hendes forældre. B havde næsten gennemført det 3-årige særlig tilrettelagte uddannelsesforløb på CSV, og ville gerne have hjælp til at komme i arbejde i en børnehave. B oplyste, at hun var tilkendt førtidspension.

Jeg fik kontakt til en lille børnehave på Østerbro, som gerne ville tilbyde B en længerevarende praktik. Hvis både B og børnehaven var enige, kunne der efterfølgende blive tale om, at hun kunne blive ansat i Skånejob.

Det går rigtig godt med B. Hun synes, at det er sjovt at beskæftige sig med børnene. Hun kan dog bedst lide at lege med pigerne, som hun tegner og laver andre hyggeting med. B er også dygtig til at hjælpe med alle de praktiske ting. Hun hjælper til i køkkenet, hænger børnenes tøj i orden, rydder op, tørrer borde af og fejer efter frokost og meget mere.

B bliver ansat i skånejob i starten af 2015.

 

Historien om C:

C afsluttede sit STU-forløb på UiU i sommeren 2011. Hun er også tilkendt førtidspension. På et tidspunkt var det C's største ønske, at blive "Talent 2010" eller "Talent 2011".

Vi talte i undervisningen meget om, hvad der er realistisk, hvad der er arbejde og hvad der er fritid.

Efter UiU har C været på Idrætsskolen i 2 år. Her er hun modnet og blevet voksen - og med det er hun også blevet mere realistisk i forbindelse med ønske om beskæftigelse.

Efter Idrætsskolen kontaktede C og hendes mor den skole, hvor hun gik som barn. De mente, at de godt kunne bruge C til at løse forskellige serviceopgaver. Efterfølgende holdt skolen og Den Særlige Jobformidling flere møder, hvor vi sammen fandt frem til nogle gode arbejdsopgaver, som C kunne udføre, og som samtidig ville spare tid hos de øvrige ansatte. Efter en længerevarende praktikperiode blev C ansat i skånejob 16 timer om ugen. Hun har nu været ansat i over et år, og det går stadig rigtig godt.

C laver kaffe til lærerne til deres pauser, og hun sørger for at kopper og andet porcelæn bliver sat i opvaskemaskinen og denne tømmes efter vask. Hun er også blevet rigtig dygtig til at kopiere undervisningsmateriale for lærerne. Hun kopierer, sorterer og fordeler. C er også med til at fordele mælk til eleverne, og så tørrer hun støv af computere i computerlokalet. Hun har mange andre opgaver, og hvis hun er færdig med alle de opgaver, der står i hendes skema, går hun ned til enten sekretæren eller skolelederen, hvor hun så får "nye" opgaver.

Synes du det lyder interessant?

Så kan du kontakte Den Særlige Jobformidling, hvis du:

Er mellem 18-30 år

  • Er tilkendt førtidspension, fordi du har generelle indlæringsvanskeligheder
  • Har lyst til at arbejde på det ordinære arbejdsmarked på særlige vilkår

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE