Notat

Den Særlige Jobformidling udarbejder hvert år i juni måned en årsplan for de overordnede aktiviteter for undervisningen på UiU. 

Opgaveløsningen sker i samarbejde med skolens ledelse og lærere - og af årsplanen fremgår det, hvem der har det overordnede ansvar for opgaveløsningen.

Download Den Særlige Jobformidlings notat/årsberetning 2013.

TILMELD NYHEDSBREV

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE