Den Særlige Jobformidling

Den Særlige Jobformidling tilbyder unge med udviklingshæmning i alderen 18-30 år mulighed for at komme i praktik og i job med løntilskud til førtidspensionister på det ordinære arbejdsmarked. Den Særlige Jobformidling er placeret på Uddannelsescenter UiU og tilbyder unge med generelle indlæringsvanskeligheder praktikforløb, der relaterer sig til det ordinære arbejdsmarked.

Den Særlige Jobformidling kan:

 • Afdække og vurdere den unge forud for etablering af praktik og/eller ansættelse
 • Opsøge og indgå i samarbejde med kommende arbejdspladser
 • Etablere praktik for unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge der er sent udviklede
 • Etablere praktik for andre unge med særlige behov (primært udviklingshæmning) bosat i Københavns Kommune
 • Etablere job med løntilskud til førtidspensionister inden for målgruppen
 • Tilbyde arbejdspladsen en "pakkeløsning", som indeholder det administrative arbejde, vejledning af personale, instruktion i arbejdsopgaver, planlægning og strukturering af arbejdet og løsning af små eller større problemer i relation til ansættelsen
 • Følge tæt og kontinuerligt op
 • Afholde kurser i "Arbejdsliv" og "Almen Fødevarehygiejne" både for UiUs unge og for andre unge med særlige behov (primært udviklingshæmning) bosat i Københavns Kommune
 • Yde konsulentbistand og vejledning til interne og eksterne samarbejdspartnere

Den Særlige Jobformidling har unge ansat inden for:

 • Kontor og Service - piccolo/piccoline
 • Gartner
 • Teknisk Ejendomsservice/pedel
 • Rideskole
 • Forretning og supermarked
 • Cafe
 • Kantine
 • Bageri
 • Cykelvagt
 • Renovation
 • Rengøring

Den Særlige Jobformidling samarbejder med:

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning København
 • Jobcenter København i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
 • Handicapcenter København i Socialforvaltningen
 • "Kvintetten" - dagtilbud efter Servicelovens § 103 og 104 i Københavns Kommune
 • Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i Børne- og Ungdomsforvaltningen.
 • STAFF
 • Private virksomheder og offentlige organisationer
 • Jobkonsulenter fra andre kommuner, der arbejder med unge med særlige behov

Din Vej Videre

Se video om, hvordan Toke er kommet godt videre efter sin STU på Uddannelsescenter UIU. 

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE