It & medier

It og medier spiller en central rolle i undervisningen på Uddannelsescenter UiU. Alle huse er forsynet med computere, smartboards, iPads, stillkamera og videokamera. Lærerne overvejer altid anvendelsen af it og medier, når de forbereder deres undervisning, og de unge er generelt opøvet i anvendelsen.

Uddannelsescenter UiU lægger megen energi i at være på forkant med udviklingen, fordi den moderne teknologi byder på utrolig gode redskaber i forhold til undervisning af unge med udviklingshæmning.

UiUs lærere deltager jævnligt på kurser og konferencer og uddannelsescentret prioriterer det højt, at både hardware og software fungerer godt og er opdateret.

iPad, Smartboard, computere, digitalt videokamera og kamera
Vi har iPads, smartboard, computere, digitalt videokamera og kamera i alle huse. Derudover er alle faglokaler forsynet med smartboards.

Digitale læremidler og download
Eleverne har adgang til forskellige digitale læremidler vha. deres UNI-login. Eleverne kan downloade CD-ord til egen computer vha. UNI-Login.

Kommunikation og visualisering
Vi bruger video og foto til kommunikation og visualisering. Vi bruger APS til kommunikation.

TILMELD NYHEDSBREV

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE