Bibliotek

UiU har sit eget pædagogiske center, i daglig tale kaldet BIBLO. BIBLO er sammen med Cafeen placeret i centrum af UiU og skaber rammen om et aktivt ungdomsmiljø med mulighed for mange forskellige aktiviteter.

Rammer
BIBLO er placeret i et 135 m2 stort lokale, som er specialindrettet til formålet. Lokalet er indrettet med mange små øer med forskellige aktivitetsmuligheder, hvor man kan arbejde uforstyrret. Størstedelen af møblerne er mobile, så BIBLO kan på kort tid forvandle sig fra et bibliotek/mediatek/undervisningslokale til en biografsal eller højtlæsningsscene.

Undervisning
Alle huse på UiU er tildelt et undervisningsmodul på BIBLO hver uge. Der er stor forskel på, hvordan husene bruger deres tid på BIBLO. Nogle huse kommer for at låne bøger og lydbøger, som de efterfølgende læser på BIBLO eller de arbejder med digitale læremidler. Mens andre får læst højt, spiller spil, laver perceptionstræning eller udforsker BIBLO, bruger sanserne og lader sig inspirere af de mange forskellige undervisningsmidler - lige fra bøger til spil til syngende fugle.
BIBLO tilbyder også læseundervisning til enkelte unge, som enten lige har knækket læsekoden, eller som har et meget stort ønske om at lære at læse.

Pauserne
BIBLO er åben for alle de unge i alle pauserne fra mandag til torsdag med en BIBLO ansat - BIBLO-tante. I pauserne har de unge mulighed for at mødes med andre unge på tværs af UIU i lidt roligere rammer end Cafeen. Der spilles spil i større eller mindre grupper. Der er rift om BIBLOs seks computere, hvor man alene eller sammen med en kammerat kan lytte til musik, spille spil eller søge på nettet.

Kulturtilbud
BIBLO arrangerer en årlig LÆSEUGE, hvor hele skolen deltager ud fra deres forudsætninger. Der er hver dag i denne uge mulighed for at deltage i et højtlæsningsarrangement på BIBLO. De to seneste år har vi haft besøg af en forfatter - I år Lars Bøgeholt og sidste år Jørn Jensen, hvilket begge gange var en stor succes.

BIBLO har i en årrække stået for den årlige UNO-turnering, som forløber over fire runder og slutter med en finale, hvor vinderen får sit navn på UNO-pokalen.

BIBLO står for at formidle kulturelle tilbud i undervisningstiden til lærerne i husene og formidler også kulturelle tilbud i fritiden til de unge.

TILMELD NYHEDSBREV

Kirsten Kamp Jensen - Biblo

Hvis du forslag til ting på Biblo eller gerne vil kontakte mig - så kom forbi eller mail til: kirsten.kamp.jensen@skolecom.dk 

LÆS MERE

Jytte Salbæk - Biblo

Hvis du forslag til ting på Biblo eller gerne vil kontakte mig - så kom forbi eller mail til: jyttesalbaek@hotmail.com 

LÆS MERE

LOGIN FOR LÆRERE OG UNGE